MENU
 

        У Прилуцькому агротехнічному коледжі Ви можете здобути освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" за такими спеціальностями:

- 071 "Облік і оподаткування";

- 123 "Комп'ютерна інженерія";

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання);

- 193 "Геодезія та землеустрій", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Будівництво, обслуговування та ремонт гідромеліоративних споруд).

 

 

 
 
ЛІЦЕНЗІЇ