MENU

Б  І  Б  Л  І  О  Т  Е  К  А

 

Б

-

БАГАТОГРАННІСТЬ

І

-

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ

Б

-

БЕРЕЖЛИВІСТЬ

Л

-

ЛОГІЧНІСТЬ

І

-

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

О

-

ОПТИМІСТИЧНІСТЬ

Т

-

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Е

-

ЕРУДОВАНІСТЬ

К

-

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ

А

-

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРАВИЛА   КОРИСТУВАННЯ   БІБЛІОТЕКОЮ

 

Сьогодні, в добу комп’ютеризації, книга продовжує залишатися  неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку  можна назвати основою цього фундаменту.

       Освіта і бібліотека – ці два поняття невід’ємні одне від одного. Адже бібліотеки навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб користувачів – викладачів і студентів. Особливість інформаційної функції бібліотеки полягає в тому, що вона реалізується нею в тісній взаємодії з іншими суб’єктами інформаційного процесу, з використанням різних каналів розповсюдження інформації. Забезпечуючи своїх користувачів доступом до інформаційних ресурсів, бібліотека захищає їх від потоку непотрібної інформації і таким чином контролює інформаційну безпеку особистості. Бібліотека коледжу є осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та студентського колективів.

Бібліотека Прилуцького агроколеджу була заснована у 1948 році. Протягом наступних десятиліть постійно змінювалась і відігравала величезну роль у створенні ефективних механізмів навчально-виховного процесу.

Бібліотека знаходиться  в основному корпусі Прилуцького агротехнічного коледжу і займає  загальну площу 216,3  м².

Фонд зберігається у фондосховищі  153, 3  м², яке розташоване поряд з бібліотекою і читальною залою. У читальній залі є 50 посадкових місць, що дозволяє колективу бібліотеки постійно бути у центрі соціально-культурного життя коледжу, постійно організовуючи проведення різноманітних масових заходів.

Фонд бібліотеки Прилуцького агротехнічного коледжу складається з видань на паперових носіях. Зібрання документів перевищує 65219 примірників різноманітних видань, а також 1580 примірників на електронних носіях.

Комплектування нашої бібліотеки здійснюється за допомогою прайс листів та каталогів видавництв.

На поповнення фонду використовуємо книги, принесені користувачами взамін загублених. Поповнюється фонд бібліотеки за рахунок подарованої літератури користувачами, викладачами, гостями коледжу та бібліотеки.

Основні напрямки діяльності бібліотеки:

  • всебічне вдосконалення інформаційного обслуговування користувачів;

  • методичне забезпечення інформаційно-бібліографічної діяльності;

  • пропаганда довідково-бібліографічного фонду;

  • робота з сайтом коледжу.

Девізом роботи бібліотеки є вислів Василя Сухомлинського: «Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».»