MENU

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Викладачі комісії:

 

 

Легошина Олена Леонідівна: викладач вищої кваліфікаційної категорії спеціальних дисциплін Прилуцького агротехнічного коледжу відділеннь «Землевпорядкування» та «Бухгалтерський облік».

Посада: голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, викладач.

Автор методичних розробок і посібників: автор понад 15 наукових публікацій.

Методичні розробки: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія земельних відносин» (для вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації спеціальності 5.08010102 „Землевпорядкування”); методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія земельних відносин» для студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації (для спеціальності 5.08010102 „Землевпорядкування”); навчально-методичний посібник «Польова практика з ґрунтознавства» для студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»; методична розробка «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду студентів»; робочий зошит з дисципліни «Податкова система».

Нагородження: Диплом ІІІ ступеня Ради Директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області 2014р., Почесна грамота за участь у регіональному конкурсі «Куратор року 2013». Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

Погорєлова Валентина Миколаївна: викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва», «Управління земельними ресурсами», «Інженерна геодезія», «Державний контроль та моніторинг земель».

Автор посібників та методичних розробок: методичні рекомендації «Інноватика в позааудиторній роботі циклової комісії спецдисциплін відділення «Землевпорядкуванння»» 2014р.

Нагородження: Почесна грамота Прилуцької міської ради 2011р., Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

Ващенко Ольга Володимирівна, старший викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада:  викладач економіки.

Автор методичних розробок і посібників:

«Заробітна плата у водному господарстві» 2007 р.

«Інноваційні технології навчання» 2008 р.

Методичний посібник «Гідрологія вод суші» 2009 р.

«Перекачування стічних вод» 2010 р.

Відеофільм «Річки нашого краю» 2010 р.

«Методичне забезпечення занять гуртків технічної творчості» 2011 р.

«Проблемне заняття як засіб розвитку пізнавальної діяльності студентів» 2012 р.

Методичний посібник з виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва» 2013 р.

«Політ на крилах життя» 2014 р.

«Кобзарем його ми звемо» 2015 р.

Методичний посібник з виконання курсової роботи з дисципліни « Економіка, організація і планування водного господарства» 2016 р.

Нагородження: Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта» від 21.03.13.

Диплом першого ступеня Ради директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Чернігівської області за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» в номінації «Виховна робота» від 2016 року.

Друковані матеріали:

Роль навчальної дисципліни «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери, 2014, Ніжин.

Економічна безпека аграрних формувань, 2014, «Крок».

Теоретичні аспекти розвитку інноваційного маркетингу в Україні, 2015, «Карпатська вежа».

Впровадження маркетингової політики в систему споживчої кооперації, 2015, «Крок».

Еколого – економічні аспекти розвитку меліорації земель, 2015, «ЮМП».

 

Черніков Віталій Павлович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Посада – викладач спеціальних дисциплін

Автор методичних розробок і посібників: Методична розробка «Новітні інформаційні технології при викладанні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» 2015 р.

 

Пальоха О.В. - викладач вищої категорії;

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Фінанси"
викладача Пальохи Ольги Вадимівни 
 
 

Заєць Л.Б. - викладач ІІ кваліфікаційної категорії;