MENU
 
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
 

         Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів, виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції.

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ТА  ЗАВДАННЯ  КОМІСІЇ:

- поповнення теоретичних та практичних знань і умінь, що забезпечує логічні зв'язки з майбутньою діяльністю студентів даної спеціальності;

- розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

- впровадження новітніх інформаційних технологій для науково- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

- вивчення, узагальнення та організація обміну досвідом викладачів гуманітарних дисциплін;

- надання допомоги викладачам у створенні та використанні навчально-методичних комплексів;

- організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня викладачів;

 

ВИКЛАДАЧІ  КОМІСІЇ:

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/kolejko_300kh400.jpgКОЛЕЙКО  ВІКТОРІЯ  ЮРІЇВНА - голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії;

 

 

 

 

 

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/andrusha_300kh400.jpgАНДРУША  ІРИНА  ВОЛОДИМИРІВНА - викладач II кваліфікаційної категорії

Посада: викладач іноземної мови

Автор методичних розробок: «Гра на заняттях з англійської мови», 2014 р., «Інноваційні технології та методи вивчення англійської мови», 2015 р., «Нетрадиційні методи навчання англійської мови», 2016 р.

 

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/vlasenko_ja.v-300kh400.jpgВЛАСЕНКО  ЯНА  ВОЛОДИМИРІВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії;

 

 

 

 

 

 

 

ЄФІМЕНКО  ВІТАЛІЯ  ВІТАЛІЇВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії;

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/zhukova_s.g-300x400.jpgЖУКОВА  СВІТЛАНА  ГРИГОРІВНА - заступник директора з виховної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії;

 

 

 

 

 

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/kajika_n.g-300kh400.jpgКАЇКА  НАТАЛІЯ  ГРИГОРІВНА – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Посада – методист Прилуцького технічного фахового коледжу, викладач суспільних дисциплін

Автор методичних розробок і посібників:

«Методична робота у підвищенні рівня професійної підготовки» Випускна робота (2016р.);

«Удосконалення системи підготовки студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах з дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Методика виконання олімпіад них завдань» (2016р.);

«Роль методичної роботи у підвищенні рівня професійної підготовки викладача» (2016р.);

«Особливості та проблеми національної освіти» (2016р.);

«Використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі» (2016р.);

«Історія України» Електронний навчальний посібник (2016р.)

«Активність проблем діючого педагогічного спілкування в умовах гуманізації і демократизації освіти» Майстер-клас (2015р.);

«Контроль та оцінювання знань» (2015р.);

«Використання Інтернет-ресурсів в організації та проведенні лекційних, семінарських і лабораторно-практичних занять» (для викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації) (2015р.);

«Історії України» Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів (2014р.); «Інноваційні технології та нові методи навчання» Педагогічний досвід (2014р.);

«Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Історія України» (2014р.);

«Інноваційні технології та нові методи навчання» Випускна робота (2014р.);

«Історія України» Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни (2014р.);

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2014р.);

«Історія України» Навчальний посібник (2013р.);

«Роль екскурсії у вихованні інтересу до навчання» (2013р.);

«Густинський монастир» (2013р.);

«Орієнтовні критерії проведення аналізу відвіданих занять та оцінювання якості праці викладача» (2013р.);

«Історія України» Модульний курс (2012р.);

«Західноукраїнська Народна Республіка» (2012р.);

«Історія України» Словник – довідник (2011р.);

«Історичні олімпіади» Методичний посібник (2010р.);

«Т.Г. Шевченко видатний поет, громадянин, борець за свободу людини та незалежність України» (2009р.);

«Історія України» Тестові завдання (2009р.);

«Технологія «Ажурна пилка»» Методичні рекомендації (2009р.);

«Методичні рекомендації до створення електронних підручників для гуманітарних та соціально-економічних дисциплін в аграрному коледжі» (2009р.);

Робочий зошит з Історії України (2008р.);

«Застосування тестів під час вивчення навчальних дисциплін» (2007р.);

«Рід, родина, родовід» (2006р.);

«Вони стали на захист Батьківщини» (2005р.);

«Виховання особистості» (2004р.);

«Українці в діаспорі» (2003р.);

«Крути! Крути! - Смолоскип в майбутнє» (2002р.);

«Блочно-модульний контроль та критерії оцінювання знань студентів» (2001р.);

«Голодомор в Україні: Причини і наслідки (1932-1933рр)» (2000р.);

Нагородження: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України №97103;

Почесна грамота Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України Прилуцької Міськрайонної організації;

Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.11.2011р.;

Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників АПК України (2012р.); Диплом ІІІ ступня Рада Директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за зайняте ІІІ місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» в номінації «Історія» (2014р.);

Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників АПК України (2016р.)

 

КУДЕЛЯ  ВІТАЛІНА  СЕРГІЇВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії;

 

ЛЯШЕНКО  ГАЛИНА  ВІТАЛІЇВНА - викладач ІІ кваліфікаційної категорії;

 

МЕЛАЩЕНКО  СВІТЛАНА  ВОЛОДИМИРІВНА - викладач ІІ кваліфікаційної категорії;

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/sidorec_o.v-300kh400.jpgСИДОРЕЦЬ  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;

 

 

 

 

 

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/sinenko_o.a-300kh400.jpgСИНЕНКО  ОЛЕНА  АНАТОЛІЇВНА спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Посада – викладач англійської мови.

Автор посібників та методичних розробок: Методична розробка «Позакласна робота як частина вивчення іноземної мови» 2016 р.

Методична розробка «Ділові ігри, їх класифікація та ознаки дисципліни «Іноземна мова» 2015 р.

Методична розробка «Навчання граматиці іноземної мови» 2014 р.

Методична розробка «Речення – основна синтаксична одиниця в сучасній англійській мові» 2013 р.

Нагородження: Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2014 р.

Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта» від 21.03.2013 р.

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/chernikov_p.i-300kh400.jpgЧЕРНІКОВ  ПАВЛО  ІВАНОВИЧ - директор коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

 

 

 

 

 

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/chernikova_o.p-300kh400.jpgЧЕРНІКОВА  ОЛЬГА  ПЕТРІВНА   - викладач вищої кваліфікаційної категорії;