MENU
 
 
 
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
 

Викладачі циклової комісії працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів та інноваційних підходів навчання.

 

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

- активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів;

- покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій;

- розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

- впровадження новітніх інформаційних технологій для науково- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

- надання допомоги викладачам у створенні та використанні навчально-методичних комплексів;

- організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня викладачів.

 

Викладачі циклової комісії:

 

 

Федорченко Анатолій Борисович: голова циклової комісії спеціальних дисциплін землевпорядкування, викладач вищої категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Землевпорядне проектування», «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва з основами графіки», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна сисстема».

Автор методичних розробок і посібників: робочий зошит для проведення практичного навчання з дисципліни «Землевпорядне проектування», навчально-методичний посібник для курсового проектування з дисципліни «Землевпорядне проектування», тести по дисципліні «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва з основами графіки».

Нагородження: Грамота Прилуцької районної державної адміністрації 2011р. Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2015р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

Моргун Людмила Василівна: викладач вищої категорії.

Посада: викладач дисципліни «Геодезія».

Автор посібників та методичних розробок: робочий зошит для проведення практичного навчання з геодезії на відділенні «Землевпорядкування» з розділу «Тахеометрична зйомка» 20013 р. Посібник для викладання дисципліни «Геодезія» на ІІ курсі відділення «Землевпорядкування» 2014р. Навчально – методична розробка для вивчення теоретичного курсу з розділу «Тахеометрична зйомка на місцевості» для відділення «Землевпорядкування » та «БОіРГМС»

2015р. Методичні вказівки для вивчення навчального матеріалу з розділу «Сучасні геодезичні прилади» для відділення «Землевпорядкування » та «БОіРГМС» 2015р.

Нагородження: Почесна грамота Прилуцької районної ради 2013р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

 

Ланко Валентина Миколаївна: викладач вищої категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Геодезія», «Земельний кадастр».

Автор посібників та методичних розробок: робочий зошит для проведення практичного навчання з геодезії на відділенні «Землевпорядкування» з розділу «Тахеометрична зйомка» 20013 р. Посібник для викладання дисципліни «Геодезія» на ІІ курсі відділення «Землевпорядкування» 2014р. Навчально – методична розробка для вивчення теоретичного курсу з розділу «Тахеометрична зйомка на місцевості» для відділення «Землевпорядкування » та «БОіРГМС»

2015р. Методичні вказівки для вивчення навчального матеріалу з розділу «Сучасні геодезичні прилади» для відділення «Землевпорядкування » та «БОіРГМС» 2015р.

Нагородження: Грамота Прилуцької районної ради 2015 р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

 

 

Придатко Світлана Іванівна: викладач вищої категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Геодезичні роботи при землеустрої», «Земельне право», «Охорона праці в галузі».

Автор посібників та методичних розробок: методика проведення бінарних практичних занять з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва 2011р., інноватика в позааудиторній роботі циклової комісії природничо-наукової і професійної та практичної підготовки спеціальності «Землевпорядкування» 2012 р., методична розробка в номінації досвід організації та проведення позааудиторних заходів в навчальному закладі 2010р., Земельна реформа: історія і сучасність (номінація: сучасні дидактичні засоби навчання) 2014 р.

Нагородження: Почесна грамота Прилуцької районної ради 2010р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

 

Диндар Павло Григорович: викладач вищої категорії.

Посада: викладач дисципліни: «Топографічне і землевпорядне креслення».

Автор посібників та методичних розробок: методична розробка «Штрихове кодування товарної продукції» 2003р., методична розробка «Рублені шрифти» з дисципліни «Топографічне і землевпорядне креслення» 2008р., методична розробка «Планування сільських населених пунктів» 2010р., методична розробка «Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації» 2015р.

Нагородження: Грамота Прилуцької районної державної адміністрації 2011р., Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2012р., Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2015р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

 

Терницька Надія Василівна: викладач другої категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Основи сільськогосподарського виробництва», «Основи ґрунтознавства та геології».

Автор посібників та методичних розробок: методичний посібник з тестового контролю по дисципліні «Основи сільськогосподарського виробництва» 2012р., методичний посібник з «Основи ґрунтознавства та геології» 2016р.

 

 

Корнєва Світлана Петрівна: викладач першої категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Фотограмметрія», «Основи картографування», «Основи проектування доріг місцевого значення», «Вступ за фахом».

Автор посібників та методичних розробок: методичні матеріали «Формування практичних вмінь та навиків з основ картографування» 2010р., інноватика в позааудиторній роботі циклової комісії природничо-наукової і професійної та практичної підготовки спеціальності «Землевпорядкування» 2012 р., методична розробка: «Земельна реформа: історія і сучасність» 2014р., методичні вказівки для вивчення навчального матеріалу розділу: «Методика використання компютерних технологій при навчанні дисципліни «Фотограмметрія»» 2015р.

Нагородження: Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з спеціальною та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, заслуховують молодих викладачів про вивчення накопиченого педагогічного досвіду викладачами вищої категорії, обговорюють конференції та відкриті заходи які проводяться на відділенні.