MENU
 
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

- Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

- Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

   Викладачі циклової комісії працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів та інноваційних підходів навчання.

 

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ТА  ЗАВДАННЯ  КОМІСІЇ:

- активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів;

- покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій;

- розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

- впровадження новітніх інформаційних технологій для науково- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

- надання допомоги викладачам у створенні та використанні навчально-методичних комплексів;

- організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня викладачів.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з спеціальною та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, заслуховують молодих викладачів про вивчення накопиченого педагогічного досвіду викладачами вищої категорії, обговорюють конференції та відкриті заходи які проводяться на відділенні.

 

ВИКЛАДАЧІ  КОМІСІЇ:

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/ternickan.v-300kh400.jpg

ТЕРНИЦЬКА  НАДІЯ  ВАСИЛІВНА - голова циклової комісії спеціальних дисциплін землевпорядкування, викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Основи сільськогосподарського виробництва», «Основи ґрунтознавства та геології».

Автор посібників та методичних розробок: методичний посібник з «Основи ґрунтознавства та геології» 2016р., методичний посібник з тестового контролю по дисципліні «Основи сільськогосподарського виробництва» 2012р.

 

 

 http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/dindar_p.g-300kh400.jpgДИНДАР  ПАВЛО  ГРИГОРОВИЧ - викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисципліни: «Топографічне і землевпорядне креслення».

Автор посібників та методичних розробок: методична розробка «Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації» 2015р., методична розробка «Планування сільських населених пунктів» 2010р., методична розробка «Рублені шрифти» з дисципліни «Топографічне і землевпорядне креслення» 2008р., методична розробка «Штрихове кодування товарної продукції» 2003р.,

Нагородження: Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2015р., Грамота Прилуцької міськрайонної організації професійної спілки працівників агропромислового комплексу України 2012р., Грамота Прилуцької районної державної адміністрації 2011р., Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/korneva_s.p-300kh400.jpgКОРНЄВА  СВІТЛАНА  ПЕТРІВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Фотограмметрія», «Основи картографування», «Основи проектування доріг місцевого значення», «Вступ за фахом».

Автор посібників та методичних розробок: методичні вказівки для вивчення навчального матеріалу розділу: «Методика використання компютерних технологій при навчанні дисципліни «Фотограмметрія»» 2015р., методична розробка: «Земельна реформа: історія і сучасність» 2014р., інноватика в позааудиторній роботі циклової комісії природничо-наукової і професійної та практичної підготовки спеціальності «Землевпорядкування» 2012 р., методичні матеріали «Формування практичних вмінь та навиків з основ картографування» 2010р.

Має сертифікат, що підтверджує участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та пріорітети", результатом якої є публікація статті в науковому журналі "Альманах науки" №2(№%) лютий 2020 р. на тему "Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі" .

Нагородження: Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/lanko_v.m-300kh400.jpgЛАНКО  ВАЛЕНТИНА  МИКОЛАЇВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Геодезія», «Земельний кадастр».

Автор посібників та методичних розробок: Навчально – методична розробка для вивчення теоретичного курсу з розділу «Тахеометрична зйомка на місцевості» для відділення «Землевпорядкування, гідромеліорації та економіки» та «БОіРГМС». 2015р. Методичні вказівки для вивчення навчального матеріалу з розділу «Сучасні геодезичні прилади» для відділення «Землевпорядкування, гідромеліорації та економіки» та «БОіРГМС» 2015р., Посібник для викладання дисципліни «Геодезія» на ІІ курсі відділення «Землевпорядкування, гідромеліорації та економіки» 2014р., робочий зошит для проведення практичного навчання з геодезії на відділенні «Землевпорядкування, гідромеліорації та економіки» з розділу «Тахеометрична зйомка» 20013 р.

Має сертифікат учасника І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЗИМОВІ ДИСПУТИ" (тема "Особливості сучасної освіти в коледжах технічного напряму").

Нагородження: Грамота Прилуцької районної ради 2015 р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/pridatko_s.i-300kh400.jpgПРИДАТКО  СВІТЛАНА  ІВАНІВНА - викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Посада: викладач дисциплін: «Геодезичні роботи при землеустрої», «Земельне право», «Охорона праці в галузі».

Автор посібників та методичних розробок: Земельна реформа: історія і сучасність (номінація: сучасні дидактичні засоби навчання) 2014 р., інноватика в позааудиторній роботі циклової комісії природничо-наукової і професійної та практичної підготовки спеціальності «Геодезія та землеустрій» 2012 р., методика проведення бінарних практичних занять з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва 2011р., методична розробка в номінації досвід організації та проведення позааудиторних заходів в навчальному закладі 2010р.,

Має сертифікат, що підтверджує участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та пріорітети", результатом якої є публікація статті в науковому журналі "Альманах науки" №2(№%) лютий 2020 р. на тему "Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі" .

Має сертифікат НМЦ 38282994/№1173-19, що підтверджує участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України"

Нагородження: Почесна грамота Прилуцької районної ради 2010р. Грамоти та подяки Прилуцького агротехнічного коледжу.