MENU

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та ліцензованого обсягу Прилуцького агротехнічного коледжу

Статут

Зміни до статуту

Річний план закупівельна 2016 рік

Кошторис на 2016 рік

Річний план закупівель на 2015 рік

Ліцензії

Сертифікати про акредитацію

Баланс на 01.01.2015 р. (форма № 1)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма № 2д

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Основні завдання студентського самоврядування

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій