MENU

     ЗВІТ про діяльність "ПРИЛУЦЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ" за 2020 рік

 

     ЗВІТ про діяльність "ПРИЛУЦЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ" за 2019 рік

 

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

    Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері (професійно-технічної) освіти

 

   СВІДОЦТВО про атестацію (дата видачі 25.05.2010 рік)

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

   СЕРТИФІКАТИ про акредитацію 2019-2020 рік

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та ліцензованого обсягу Прилуцького агротехнічного коледжу

 

Статут

Зміни до статуту

Річний план закупівельна 2016 рік

Кошторис на 2016 рік

Річний план закупівель на 2015 рік

Ліцензії

Сертифікати про акредитацію

Баланс на 01.01.2015 р. (форма № 1)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма № 2д

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Основні завдання студентського самоврядування

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій