MENU

04.10.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО"

 

27.09.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО"

 

20.09.2021 рік

   Міжнародна наукова інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

 

13.09.2021 рік

   Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн в умовах реформування ЗФПО"

 

08.09.2021 рік

  Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

03.09.2021 рік

   Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом" м. Полтава, 9 листопада  2021 року

   Всеукраїнська науково-практична конференція "Новітні педагогічні технології та освітні традиції, перевірені часом"

 

22.06.2021 рік

    Всеукраїнська Серпнева Конференція педагогічних працівників

 

06.07.2021 рік

   Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

14.06.2021 рік

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

07.06.2021 рік

   Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

25.05.2021 рік

   Програма "З електронних засобів та дистанційних технологій навчання" (Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету)

 

20.05.2021 рік

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

13.05.2021 рік

    II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ»

 

12.05.2021 рік

    Х Міжнародна науково-практична конференція пам’яті  академіка Дмитра Олександровича Тхоржевського  «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

11.05.2021 рік

    Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

 

5.05.2021 рік   

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 

    Міжнародне стажування «ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» 20-28 червня 2021 р., Болгарія – Україна

 

27.04.2021 рік

Увага!

    28.04.2021 року о 10 год відбудеться онлайн конференція до Всесвітнього дня охорони праці на платформі Google meet за посиланням https://meet.google.com/lookup/a6vr3qu5yv?authuser=2&hs=179

 

Директор Прилуцького

агротехнічного коледжу                                                П.І. ЧЕРНІКОВ

 

 

21.04.2021 рік

    Освітня кар’єрна конференція для студентів «UGEN Challenge Agro»

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

20.04.2021 рік

    Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 22.1/10-873 «Про проведення VII-го конкурсу наукових статей «Мистецтво жити разом – 2021»

 

12.04.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педаго-гічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених "ІННОВАЦІЙНІ ПОГЛЯДИ У МАЙБУТНЄ - 2021"

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТ-СЬКОЇ НАУКИ"

 

08.04.2021 рік

   Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

23.03.2021 рік

Шановні колеги!

    На базі комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" Вінницької обласної ради буде проведена Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України".

    До участі у конференції запрошуються директори, заступники директорів, науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти (дистанційно).

    Дата проведення - 20 квітня 2021 р., початок - 10:00 .

    Заявки для участі надсилати до оргкомітету конференції.

    Контактні особи оргкомітету: Ївженко Юрій Васильович (Інститут модернізації змісту освіти) - (044)248-24-68, (093)801-47-24, metody@ukr.net; Мороз Майя Олександрівна (Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського") - (096)319-43-07, morozmaja@i.ua.

 

Директор Прилуцького

агротехнічного коледжу                                                          П.І. ЧЕРНІКОВ

 

18.03.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

17.03.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція "ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБА-ЛІЗАЦІЇ"

V Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ ПАРТ-НЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"

Програма підвищення кваліфікації з інноваційної педагогічної діяльності

 

10.03.2021 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

18.02.2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для школярів, студентів і викладачів закладів освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:  РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

16.02.2021 рік

ІХ науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ»

 

12.02.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБА-ЛІЗАЦІЇ»

 

11.02.2021 рік

ХХVІ Міжнародна науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ"

Керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти про проведення фотоконкурсу-виставки на тему:«Пульс сучасності»

І Всеукраїнська науково-практична конференція «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ»

IV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

Онлайн-засідання Школи молодого лідера на тему: «Кращі практики реалізації міжнародної співпраці студентського самоврядування»

Програма проведення онлайн-засідання Школи молодого лідера «Кращі практики реалізації міжнародної співпраці студентського самоврядування»

 

10.02.2021 рік

І Всеукраїнська науково-практична конференція «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ»

 

9.02.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ».

 

28.01.2021 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

27.01.2021 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЦИФРОВА ОСВІТА В ПРИРОДНИЧИХ УНІВЕРСИТЕТАХ»

Додаток до конференції

 

15.01.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

14.12.2020 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

07.12.2020 рік

VII Всеукраїнська інтернет-конференція "Світ аграрних професій: істо-рія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС" (2020)

 

2.12.2020 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Міжнародна науково-практична конференція «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

 

16.11.2020 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІ-ЗАЦІЇ»

 

9.11.2020 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

4.11.2020 рік

V Всеукраїнська науково-практична конференція "ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  МОДЕЛІ  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ  ВІДНОСИН:  ВИКЛИКИ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  ТА  РЕГІОНАЛЬНІ  АСПЕКТИ"

 

27.10.2020 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

23.09.2020 рік

ХI регіональна міжвузівська студентська науково-практична онлайн-конференція на тему: «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПАНДЕМІЯ-СВОБОДА, ДОВІРА, БЕЗПЕКА »

 

18.09.2020 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція "ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

 

21.04.2020 рік 

IX Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування" (теорія, практика, історія, освіта)

Додаток

 

13.04.2020 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ПРИНЦИПИ, МЕХАНІЗМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ», яка відбудеться 23 квітня 2020 року

 

6.04.2020 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (Вип.60), яка відбудеться 16 квітня 2020 р.

 

20.03.2020 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (Вип. 57), яка відбудеться 31 березня 2020 р.

 

11.03.2020 рік

Всеукраїнська наукова конференція "Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика".


X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.

 

5.03.2020 рік

   УІВЦ "Галактика" громадська організація "Спілка освіти Укараїни" та Інститут проблем виховання НАПН України, Управління освіти і науки запрошує до участі у національній програмі "Педагогічний олімп України"

Сайт https://galaktika2005.wixsite.com/flahmany-osvity

 

4.03.2020 рік

Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

27.02.2020 рік

ВЕБІНАР «Стандартизація як інструмент якості професійної підготовки фахівців у коледжах і технікумах» 16 березня 2020 р.

 

26.02.2020 рік

 IX Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування"

(теорія, практика, історія, освіта)!

 

18.02.2020 рік

ХХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених „Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених”

 

17.02.2020 рік

    Переяслав-Хмельнийький педагогічний університет запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції "Вітчизняна наука та діяльність: проблеми та перспективи розвитку" (Вип. 58), яка відбудеться 19 лютого 2020 року.

   Форма участі - (заочна) в інтернет-конференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів, що буде розміщено на web-сторінці за адресою: http://confscience.webnode.com.ua через 14 днів після дати конференції

   Учасники конференції отримують сертифікат, який буде надіслано на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

   Контактна інформація:

Tel.‚ Viber +38(093)056-94-36

E–mail: conferences2016@ukr.net

Web: http://confscience.webnode.com.ua

 

13.02.2020 рік

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ОЧНО-ЗАОЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ  «ПЕРСПЕКТИВА-2020»

 

5.02.2020 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
(Вип. 58), яка відбудеться 19 лютого 2020 р.

 

ХХV Міжнародна науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ"  23-24квітня 2020року м. Одеса

 

3.02.2020 рік

ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» яка відбудеться 17-21 лютого 2020 року.

 

 

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесув сучасному середовищі: зимовідиспути», що присвячена пошуку новітніх ідей для розвитку нашої держави на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

 

20.01.2020 рік

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та пріоритети» м. Київ, 30-31 січня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі”, 23 січня 2020 р.

 

25.11.2019 рік

УВАГА!

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівникі