MENU

 

 

           

Розвиток комп'ютерних технологій — вимога сьогодення, а тому потреба зростає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Відділення функціонує з 2012 року. 

Сьогодні комп’ютери відіграють важливу роль практично у всіх аспектах повсякденного життя: державному управлінні, банківській справі та фінансах, освіті, транспорті, індустрії  розваг, медицині, сільському господарстві, юриспруденції тощо.

Невпинно зростають кількість, розміри та сфери застосування комп’ютерних програм.

   Сотні мільярдів доларів витрачається на розробку програмного забезпечення, і від їх ефективного використання залежать якість життя як окремої  людини, так і всієї країни в цілому.


    Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя визначено як один з пріоритетних напрямів державної політики. Реалізація таких завдань вимагає підготовки відповідних фахівців для роботи з сучасними інформаційними технологіями.