MENU
              З жовтня 1995 року технікум очолив випускник 1971 року Черніков П.І. - вчитель-методист, відмінник освіти України, ад'юнкт-професор. Нагороджений "Знаком пошани" Міністерства аграрної політики України, грамотами Міністерства освіти України. Делегат І Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. 
        Працював інженером-гідромеліоратором на Рівненщині, після закінчення історичного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка вчителював у школах Прилуцького району, сім років працював завідуючим відділом освіти Прилуцького райвиконкому. Автор понад 43 наукових праць, посібників, методичних розробок, монографій: "Культура спілкування школярів" (1990 р.), "Рідний край" (1992 р.), "Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів" (1995 р.), "їх край Прилуцький пам'ятає" (1998 р.), "Особливості підготовки молодших спеціалістів (бакалаврів) в сучасних умовах" (2002 р.), " Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів"(2004 р.), "Скарбниця, що ціни не має. Прилуцький агротехнічний технікум: історія і сьогодення"(2005 р.), " Супутник студента" (2009 р.), " Особистісно- креативний підхід у професійній підготовці молодших спеціалістів" (2012 р.), " Прилуччина -  край козацький" (2012 р.). 
        У грудні 1997 року навчальний заклад перейменовано в Прилуцький агротехнічний технікум, який відкриває нову сторінку своєї діяльності - вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовка висококваліфікованих кадрів, впровадження ступеневої підготовки молоді. Ця система дала можливість поєднати в один міцний ланцюг різні ланки освіти та рівні підготовки молоді - школу, ПТУ, вищі навчальні заклади І-ІІ та ІII-ІV рівнів акредитації. 
      Сьогодні в Прилуцькому агротехнічному коледжі, який в лютому 2009 року  був перейменований з Прилуцького агротехнічного технікуму, проводиться підготовка фахівців за навчальними планами вищого навчального закладу першого рівня акредитації з шести спеціальностей:
 
 -"Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд";
 
- " Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»;
 
- "Землевпорядкування";
 
- "Монтаж, обслуговування  устаткування і систем газопостачання";
 
- " Обслуговування комп'ютерних систем і мереж";
 
- " Бухгалтерський облік".
 
          Випускники коледжу  мають змогу продовжувати навчання за скороченим терміном у відкритих на базі коледжу навчально-консультативних центрах Сумського державного університету й Українського державного університету водного господарства та природокористування(м.Рівне).
       Так, в навчально-консультаційному центрі Сумського державного університету станом на 01.01.2004 року навчалося 310 чоловік із спеціальностей "Інформатика", "Інженерна механіка", "Електронні системи", "Комп'ютеризовані системи автоматики та управління".
        Зокрема договори на співпрацю складено з 14 вищими навчальними закладами, зокрема Харківським державним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським державним технічним університетом сільського господарства, Ніжинським аграрним інститутом Національного аграрного університету, Чернігівським державним інститутом економіки та управління.