MENU

ПЕРЕЛІК ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ У ПРИЛУЦЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Укладачі:

  1. Черніков П.І., директор коледжу;
  2. Дронь В.В., заступник директора з навчальної роботи;
  3. Жукова С.Г., заступник директора з виховної роботи;
  4. Попенко В.І., заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
  5. Науменко Н.М., завідувач навчально-виробничої практики;
  6. Каїка Н.Г., методист коледжу;
  7. Легошина О.Л., в.о. завідувача відділення «Землевпорядкування, будівництва та економіки»;
  8. Тітунова В.В., завідувачка відділення «Газопостачання та заочно-дистанційної освіти»;
  9. Фокіна Т.О., завідувачка відділення «Електричної та комп’ютерної інженерії».

 

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

2. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

3. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

4. ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

5. ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

6. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

7. ПОЛОЖЕННЯ про відділення

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

8. ПОЛОЖЕННЯ про практичне навчання

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №50 від 30 червня 2021 року)

 

9. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

10. ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2019 року)

 

11. ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

12. ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

13. ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

14. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок відпрацювання пропущених занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

16. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень та покращення якості освіти

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

17. ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

18. ПОЛОЖЕННЯ про призначення та виплату стипендії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

19. ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів щодо якісного засвоєнню навчальних дисциплін

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

20. ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проект)

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

21. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист дипломних проектів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

22. ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

23. ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси в Прилуцькому агротехнічному коледжі

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

24. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

25. ПОЛОЖЕННЯ про тимчасове дистанційне навчання студентів Прилуцького агротехнічного коледжу

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

26. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність 

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

27. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

28. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою 

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

29. ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Прилуцького технічного фахового коледжу

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

30. ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Прилуцького технічного фахового коледжу

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

31. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2020 року, внесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

32. ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

33. ІНСТРУКЦІЯ з ведення індивідуального плану роботи викладача

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

    34. ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт у Прилуцькому агротехнічному коледжі

(введено в дію наказом №89 від 30 грудня 2020 року)

35. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

(введено в дію наказом №11 від 3 лютого 2021 року)

36. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у період карантину у зв,язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID 19

 

37. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії

38. ПОЛОЖЕННЯ про участь у конференціях викладачів та студентів

39. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та проведення відкритого заняття

40. ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін

41. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків

42. ПОЛОЖЕННЯ про проведення олімпіад (конкурсів) з предметів (дисциплін)

43. ПОЛОЖЕННЯ про бібліотечно-інформаційний центр

44. ПОЛОЖЕННЯ про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів

45. ПОЛОЖЕННЯ про творчу групу в системі науково-методичної роботи

46. ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого викладача

47. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво

48. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання педагогічних працівників

49. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників, циклових комісій

50. ПОЛОЖЕННЯ про куратора групи

51. ПОЛОЖЕННЯ про методичне об'єднання кураторів

52. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи

53. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць об'єктів навчально-виробничого призначання

54. ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників