MENU

ПЕРЕЛІК ПОЛОЖЕНЬ ЩО ДІЮТЬ У ПРИЛУЦЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Укладачі:

  1. Черніков П.І., директор коледжу;
  2. Дронь В.В., заступник директора з навчальної роботи;
  3. Жукова С.Г., заступник директора з виховної роботи;
  4. Попенко В.І., заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
  5. Науменко Н.М., завідувач навчально-виробничої практики;
  6. Каїка Н.Г., методист коледжу;
  7. Маркович М.М., завідувачка відділення «Землевпорядкування, будівництва та економіки»;
  8. Тітунова В.В., завідувачка відділення «Газопостачання та заочно-дистанційної освіти»;
  9. Фокіна Т.О., завідувачка відділення «Електричної та комп’ютерної інженерії».

 

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

2. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

3. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

4. ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

5. ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет

6. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

7. ПОЛОЖЕННЯ про відділення

8. ПОЛОЖЕННЯ про практичне навчання

9. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

10. ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

11. ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію

12. ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію

13. ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

14. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок відпрацювання пропущених занять

16. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень та покращення якості освіти

17. ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

18. ПОЛОЖЕННЯ про призначення та виплату стипендії

19. ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів щодо якісного засвоєнню навчальних дисциплін

20. ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проект)

21. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист дипломних проектів

22. ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

23. ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси в Прилуцькому агротехнічному коледжі

24. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

25. ПОЛОЖЕННЯ про тимчасове дистанційне навчання студентів Прилуцького агротехнічного коледжу

26. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії

27. ПОЛОЖЕННЯ про участь у конференціях викладачів та студентів

28. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та проведення відкритого заняття

29. ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін

30. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

31. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків

32. ПОЛОЖЕННЯ про проведення олімпіад (конкурсів) з предметів (дисциплін)

33. ПОЛОЖЕННЯ про бібліотечно-інформаційний центр

34. ПОЛОЖЕННЯ про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів

35. ПОЛОЖЕННЯ про творчу групу в системі науково-методичної роботи

36. ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого викладача

37. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво

38. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання педагогічних працівників

39. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників, циклових комісій

40. ПОЛОЖЕННЯ про куратора групи

41. ПОЛОЖЕННЯ про методичне об'єднання кураторів

42. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи

43. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць об'єктів навчально-виробничого призначання

44. ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників