MENU
 
   
 
                                                                                                                                                                                             
 
 
                          Тітунова 
     Валентина Володимирівна
                   Завідувач  відділенням
        Викладач вищої кваліфікаційної категорії,
        відмінник аграрної освіти та науки України
 
 
 
     
 
      
 
       
 
 
                Кочерга
   Людмила Олександрівна
    секретар заочного відділення з 1985 року.
 
 
 
 
 
 
  У сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних умовах. Заочна форма навчання надає можливість оволодіти певним рівнем знань, умінь та навичок, підвищити свою кваліфікацію чи отримати нову спеціальність без відриву від виробництва. 
  Заочне відділення працює  з 1949 року. За роки свого існування  без відриву від виробництва було підготовлено 7375 високоякісних конкурентноспроможних спеціалістів, в тому числі гідротехніків – 2874,   електриків – 3945, землевпорядників – 297, техніків газового господарства – 259.  
    Для  забезпечення  якісної  освіти  на  заочному  відділенні  до  роботи залучені  викладачі  коледжу з відповідною вищою освітою,  достатнім виробничим стажем, високим педагогічним досвідом  і методичною майстерністю, які  велику  увагу  приділяють  створенню  якісного  матеріально-технічного  та  методичного  забезпечення  відповідних  дисциплін, 68% мають вищу кваліфікаційну категорію. 
Сьогодні на заочному відділенні навчається 172 студенти за спеціальностями:
5.10010102  «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»;
5.06010302  «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»;
5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»;
5.08010102  «Землевпорядкування».
    Для студентів заочної форми навчання передбачена лекційно-екзаменаційна сесія 30-40 календарних днів на навчальний рік. У міжсесійний період - студенти виконують передбачені навчальними планами домашні контрольні і курсові роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію.
   Закінчивши заочне відділення Прилуцького агротехнічного коледжу, випускники мають можливість без сертифікатів ЗНО, склавши фахове тестування безпосередньо в навчальному закладі, вступити на третій курс відповідного відділення Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) або Сумського Державного університету і отримати рівень бакалавра за три роки, спеціаліста – за чотири.
 
За довідками звертатися за телефоном 066 8829468.