MENU

16:13
Засідання Ради директорів I-II рівнів акредитації у Прилуцькому агротехнічному коледжі


     Ніхто не стане заперечувати істину, що якісна освіта виховання молодого покоління – це міцний фундамент кожної держави, її стабільна економіка, високий рівень добробуту населення і його духовний потенціал.
    Держава, яка вкладає чималі кошти в освіту і забезпечує випускників роботою, сторицею повертає свої затрати в казну, адже вчорашні випускники сьогодні працюють на її розбудову і престиж серед держав світу. Саме питання якості освіти в Україні, вибір професії, працевлаштування молоді і стало лейтмотивом засідання Ради директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Чернігівської області, яке відбулося 6 квітня 2016 році в Прилуцькому агротехнічному коледжі. На нараду були запрошені представники Коледж – Сумський національний університет – Компанія «Кернел». Вів засідання Віктор Миколайович Радченко, директор Чернігівського коледжу транспорту та комп’ютерних технологій.
    Теоретичною частиною наради став розгляд теми «Працевлаштування випускників – один із головних показників конкурентноспроможності навчального закладу на ринку праці». З доповіддю перед присутніми виступив директор Прилуцького агротехнічного коледжу, доктор філософії  в галузі освіти, переможець Всеукраїнського рейтингу професійних досягнень «Лідер України» Черніков Павло Іванович.
    «На сьогодні це питання в нашій державі актуальне і слабо вирішуване. Кожен третій випускник вищого навчального закладу – безробітній, працевлаштовуються лише до 20 % молодих громадян. Серед них – 53 тисячі випускників вищих навчальних закладів, 33,5 тисяч – професійно-технічних закладів і 6,3 тисячі – випускників загальноосвітніх шкіл. Молоді спеціалісти досить часто працюють не за фахом, прагнуть виїхати за кордон, а міграційні процеси мають глибокі наслідки, одним з найбільш негативних  є втрата висококваліфікованої робочої сили, передусім наукових кадрів.
    Проблема працевлаштування молоді полягає сьогодні по-перше у відсутності робочих місць, по-друге у нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів знайти спільну мову. По-третє, держава повинна матеріально заохочувати роботодавців, які надають «перше робоче місце» випускникам навчальних закладів різних рівнів акредитації, передбачивши податкові пільги для тих господарств, підприємств, організацій і установ, які забезпечували б роботою випускників.
    Майже повністю ліквідована державна система розподілу випускників вищих навчальних закладів, що призвела до того, що їх працевлаштування повністю залежить від несформованого ринку праці, поки далекого від адекватного відображення суспільних проблем.
    Молода людина, не знайшовши роботу за фахом, починає деградувати як спеціаліст. Врешті-решт, у частини молоді губиться бажання працювати взагалі. А тому питання працевлаштування повністю перекладено на «плечі» навчальних закладів з жорстким контролем прокуратури».
Павло Іванович вніс декілька пропозицій для реалізації працевлаштування випускників. Це:
1.    Створення  Молодіжної біржі праці;
2.    Розробка проектів, орієнтованих на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді; пільги роботодавцям у % за кожного працевлаштованого студента;
3.    Розробка механізму пропагування серед студентів роботи у студентських загонах, у таборах праці і відпочинку;
4.    Запровадити бронювання робочих місць. Збільшити виробничо-технологічну практику до 3-х місяців на III курсі;
5.    Організовувати зустріч з роботодавцями на «Ярмарках вакансій» з врученням кубків «Кращий роботодавець року»;
6.    Запроваджувати в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку роботи та факультативні заняття з організації власної справи, вміння написати резюме, пройти співбесіду;
7.    Проводити координацію міжнародної діяльності, щодо обміну студентами з метою стажування.
Активну участь в обговоренні доповіді і обміні досвідом роботи взяли учасники наради, зокрема: Анопрієнко Валентина Олексіївна, в.о. директора Чернігівського кооперативного технікуму, Сокол Михайло Вікторович, директор Чернігівського коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, Лисенко Юрій Васильович, директор Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, Бардаченко Тетяна Миколаївна, директор Остерського коледжу будівництва та дизайну та інші.
Науменко Ніна Миколаївна, завідувач відділенням практичного навчання Прилуцького агротехнічного коледжу, ознайомила присутніх із роботою, яка проводиться у коледжі по працевлаштуванню випускників. У коледжі створено підрозділ сприяння працевлаштуванню студентам і випускникам у складі 21 особи. Основним завданням підрозділу є – сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення їх першим робочим місцем. Головна мета діяльності відділу– надання допомоги студентам і випускникам коледжу у плануванні професійної кар’єри та сприяння їх працевлаштуванню, а також в адаптації їх до практичної діяльності, підтримання подальших зв’язків з випускниками коледжу, здійснення моніторингу їх кар’єри та соціальне партнерство з працедавцями.
В коледжі створена база даних про студентів та випускників, які звернулися до Підрозділу щодо працевлаштування. Студентам випускних груп надається інформація про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки, а також надаються консультації щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування. На протязі поточного року проводилися заняття-тренінги з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті пошуку роботи.
В Прилуцькому агротехнічному коледжі налагоджені ділові стосунки з районними та місцевими органами влади, організовуються та проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями, на яких вони презентують свої підприємства, організації та управління, а студенти мають змогу ознайомитися з вимогами сучасного роботодавця до майбутнього спеціаліста. Також проводяться Дні кар’єри, «Круглі столи», семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій. 
У коледжі стало традицією щорічно проводити Ярмарок вакансій, що відіграє дуже важливу роль у підготовці молодого фахівця. Адже, крім прямого сприяння у працевлаштуванні шляхом організації контактів з роботодавцями Ярмарок дає можливість студентам ознайомитися з тенденціями ринку праці, вчити вимоги до фахівців і умови їх роботи, отримати навички само презентації та поліпшити комунікаційні якості, апробувати свої ідеї, проекти, і звичайно ж, отримати інформацію про певну компанію, її історію та кадрову політику, довідатись, які професійні та особисті якості цінують роботодавці в майбутніх працівниках, а також ознайомитися з умовами прийому до вищих навчальних закладів за скороченим терміном навчання та перенавчання.
До участі в Ярмарку запрошуються кращі роботодавці Чернігівської області, які успішно працюють в агропромисловому комплексі, нафтогазовидобувних та переробних підприємствах, відділах земельних ресурсів, комунальній сфері, будівельних компаніях, підприємствах енергопостачання та монтажу електрообладнання. 
За результатами 2014-2015 року кращим роботодавцем першого робочого місця стало Прилуцьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Чернігівгаз» - керівник Дрюк Василь Володимирович, яким вручено кубок. Також вручені Подяки кращому базовому підприємсту Прилуцькому району електричних мереж – директор Дробот Павло Григорович за тісну співпрацю з навчальним закладом, надання бази практики та сприяння у працевлаштуванні випускників коледжу.
У коледжі щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати можливість молодих спеціалістів продовжити навчання у вузах III-IV рівнів акредитації або ж отримати перше робоче місце.
З заключним словом до присутніх звернувся Анатолій Миколайович Конопацький, начальник управління освіти і науки Чернігівської  облдержадміністрації, голова Ради директорів Чернігівської області. Він звернув увагу на якість освіти у сільських малокомплектних школах. Сучасність диктує повний підхід до навчання школярів – майбутніх студентів. І якби не прикро було, але такі заклади потрібно закривати, створюючи в районах базові школи, оснащені новітніми технологіями. Тоді в вищих навчальних закладах будуть проходити студенти з високим рівнем ік. Але до закриття шкіл треба підходити раціонально, бо село без школи – не село. Анатолій Миколайович противник закриття ПТУ, які готують майбутніх кваліфікованих робітників. Також Конопацький не схвально  відгукнувся про майбутнє об’єднання ПТУ і коледжів, тому що у них різні рівні підготовки майбутніх спеціалістів. На сьогоднішній день ринок праці вимагає нових професій, а в багатьох коледжах готують не потрібних державі спеціалістів, професії яких застарілі. Тому кожному закладу потрібно переглянути перелік спеціальностей і залишити ті, які користуються попитом у роботодавців. Майбутнє коледжів у наш непростий час залежить від того, наскільки вони будуть об’єднані у боротьбі за виживання.
Після обговорення відбулася практична частина наради, на якій присутні ознайомилися з навчально-матеріальною базою коледжу, оглянули навчальні кабінети, лабораторії, майстерні для практичного навчання. Особливу увагу присутніх привернула презентація освітньо-виробничої програми: Коледж - Сумський національний університет Компанія «Кернел». Після презентації учасники засідання ознайомилися з роботою виставки педагогічного досвіду і творчості молоді.
Заключною частиною засідання стали відвідини унікального переробного підприємства ВАТ «Бритіш Американ Табакко», де працевлаштовуються випускники коледжу. Огляд виробництва компанії провів менеджер Бондаренко П.М. Підсумовуючи роботу засідання Ради директорів Павло Іванович наголосив на тому, що над вирішенням питань та проблем працевлаштування необхідно працювати всім разом: держава, роботодавець, навчальний заклад, лише спільним зусиллям можна створити сприятливе середовище для розвитку економічної активності молоді та реалізації їх трудового потенціалу.                                                         

                                                                                                                                                        Г. В. Ляшенко, викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 304 | Додав: evtushenko | Рейтинг: 5.0/1