MENU

   Реформування вищої освіти в Україні в контексті положень Болонської декларації, соціально-економічні перетворення, що відбуваються в державі, вимагають докорінних змін в системі освіти.Нова освітня ситуація, що склалася в Україні у зв’язку з орієнтиром на європейський освітній простір, внесла суттєві корективи в пріоритети, зміст і напрями методичної роботи. Нині посилена увага до підвищення методичної культури педагогів, професійного самовдосконалення, впровадження ними інноваційних технологій. Методична рада коледжу, педагогічний колектив у постійному пошуку шляхів і методів вдосконалення системи методичної, навчально-виховної роботи.Щоб підготувати конкурентоспроможних фахівців, необхідно дати їм не тільки міцні знання, уміння й навички, але навчити їх самостійно жити, самореалізуватися, самостійно здобувати знання і вдосконалювати практичні навички і вміння. Саме в цьому і полягає покликання сучасного викладача ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Проте далеко не кожен викладач, який має глибокі теоретичні знання з спеціальних дисциплін і досвід практичної роботи за фахом, володіє педагогічною майстерність і здатний навчати молодь. Наявність у педагогічних колективах технікумів і коледжіввикладачів, які не мають педагогічної освіти, спонукає адміністрацію, методичні ради навчальних закладів до пошуків форм і методів їх навчання, до організації методичних об’єднань чи шкіл молодих викладачів та наставництва.

В даному розділі сайту містяться такі підпункти:

- Методична робота;

- Конференції, семінари;

- Підвищення кваліфікації.