MENU
 

        У Прилуцькому технічному фаховому коледжі Ви можете здобути освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" за такими спеціальностями:

- 071 Облік і оподаткування;

- 123 Комп'ютерна інженерія;

- 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання);

- 193 Геодезія та землеустрій;

- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

- 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування та ремонт гідромеліоративних споруд).

 

 

 
 
ЛІЦЕНЗІЇ