MENU
 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

- Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

- Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

 

ВИКЛАДАЧІ  КОМІСІЇ:

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/prokopenko_i.k-300kh400.jpgПРОКОПЕНКО  ІРИНА  КОСТЯНТИНІВНА

Посада: голова циклової комісії спеціальних дисциплін з газопостачання.

Категорія: вища.

Освіта:  Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства(1985р.), інженер-гідротехнік.

Педфак (1986р.), викладач сільськогосподарських технікумів, шкіл по гідромеліоративним предметах.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: iryna.prokopenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерна та комп'ютерна графіка, топографічне і землевпорядне креслення, креслення з основами нарисної геометрії.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/lukovina_n.o-300kh400.jpg

ЛУКОВИНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач.

Категорія: І категорія.

Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування (2014р.).

Кваліфікація:  інженер-будівельник.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: nataliia.lukovyna@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: експлуатація устаткування і систем газопостачання.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/derkach_t.a-300kh400.jpgНАТОЛОЧНА  ТЕТЯНА  АНАТОЛІЇВНА

Посада: викладач.

Категорія: ІІ категорія.

Освіта: Рівненський національний університет водного господарства та природокористування (2009 р.).

Кваліфікація:  спеціаліст з теплогазопостачанняі вентиляція.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: tetiana.natolochna@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: природні і штучні гази, основи енергозбереження, нормування праці і кошторис, газові мережі та устаткування, вступ до спеціальності.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/ostapec_n.v-300kh400.jpg

ОСТАПЕЦЬ  НАТАЛІЯ  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач.

Категорія: ІІ категорія.

Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування (2008 р.).

Кваліфікація:  спеціаліст з тепловодопостачання і вентиляція.

Національний університет водного господарства та природокористування (2014 р.).

Кваліфікація:  інженер-будівельник.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: nataliia.ostapets@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерно-технічне устаткування будівель, охорона праці, газифіковані котельні агрегати.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/suddja_v-a-300kh400.jpgСУДДЯ  ВОЛОДИМИР  АНДРІЙОВИЧ

Посада: викладач.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Категорія: вища.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1978 р.).

Кваліфікація:  учитель загально-технічних дисциплін.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: volodymyr.suddia@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерна та комп'ютерна графіка.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/titunova_v.v-300kh400.jpgТІТУНОВА  ВАЛЕНТИНА  ВОЛОДИМИ-РІВНА

Посада: викладач.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Категорія: вища.

Освіта: Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості (1983 р.).

Кваліфікація:  інженер-механік.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: valentyna.titunova@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети:  технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві, охорона праці в галузі.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/tatarenko_i.v-300kh400.jpgТАТАРЕНКО  ІГОР  ВІТАЛІЙОВИЧ

Посада: викладач.

Категорія: вища.

Освіта: Київський інженерно-будівничий інститут (1993 р.).

Кваліфікація:  інженер-будівельник.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: ihor.tatarenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: газифікація сільської місцевості, автоматика і телемеханіка систем газопостачання, гідравлічні машини, газові мережі та устаткування.

Покликання на сайт викладача: