MENU
 
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

- Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

- Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

   Викладачі циклової комісії працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів та інноваційних підходів навчання.

 

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ТА  ЗАВДАННЯ  КОМІСІЇ:

- активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів;

- покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій;

- розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

- впровадження новітніх інформаційних технологій для науково- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

- надання допомоги викладачам у створенні та використанні навчально-методичних комплексів;

- організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня викладачів.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з спеціальною та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, заслуховують молодих викладачів про вивчення накопиченого педагогічного досвіду викладачами вищої категорії, обговорюють конференції та відкриті заходи які проводяться на відділенні.

 

ВИКЛАДАЧІ  КОМІСІЇ:

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/ternickan.v-300kh400.jpg

ТЕРНИЦЬКА  НАДІЯ  ВАСИЛІВНА

Посада: голова циклової комісії спеціальних дисциплін землевпорядкування.

Категорія: ІІ категорія.

Освіта:  Національний університет біоресурсів і природокористування України (2009 р.).

Спеціальність: педагогіка вищої школи.

Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (2010 р.).

Спеціальність: землевпорядкування та кадастр.

Кваліфікація: магістр землевпорядкування та кадастру

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: nadiia.ternytska@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: землевпорядне проєктування, комп'ютеризація землевпорядного виробництва, автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система, меліоративне грунтознавство і землеробство.

Покликання на сайт викладача:

 

 

 http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/dindar_p.g-300kh400.jpgДИНДАР  ПАВЛО  ГРИГОРОВИЧ

Посада: викладач.

Категорія: вища.

Освіта:  Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова (1984 р.).

Спеціальність: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.

Кваліфікація: інженер-механік.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: pavlo.dyndar@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: основи стандартизації, сертифікації і метрології; матеріалознавство.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/korneva_s.p-300kh400.jpgКОРНЄВА  СВІТЛАНА  ПЕТРІВНА

Посада: викладач.

Категорія: вища.

Освіта:  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2004 р.).

Спеціальність: землевпорядкування та кадастр.

Кваліфікація: інженер-землевпорядник.

Українська інженерно-педагогічна академія (2015 р.)

Спеціальність: педагогіка вищої школи.

Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: svitlana.kornieva@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: вступ до фаху; інженерна інфраструктура території; основи картографування; основи проектування доріг місцевого значення; фотограмметрія; безпека життєдіяльності; технологія виробництва, переробки і зберігання продукції.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/lanko_v.m-300kh400.jpgЛАНКО  ВАЛЕНТИНА  МИКОЛАЇВНА

Посада: викладач.

Категорія: вища.

Освіта:  Українська державна академія водного господарства (1996 р.).

Спеціальність: гідромеліорація.

Кваліфікація: інженер-меліоратор.

Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2000 р.).

Спеціальність: землевпорядкування.

Кваліфікація: інженер-землевпорядник.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: valentyna.lanko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: земельний кадастр, грошова оцінка земель і нерухомості, організація і планування землевпорядних робіт, геодезія, основи меліорації і ландшафтознавства, ринок земель та землеоціночна діяльність, основи грунтознавства і геології.

Покликання на сайт викладача:

 

 

http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/pridatko_s.i-300kh400.jpgПРИДАТКО  СВІТЛАНА  ІВАНІВНА

Посада: викладач.

Категорія: вища.

Освіта:  Національний аграрний університет (2000 р.).

Спеціальність: землевпорядкування та кадастр.

Кваліфікація: інженер-землевпорядник.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" (2010 р.).

Спеціальність: правознавство.

Кваліфікація: магістр права.

Контактний телефон: (04637) 3-20-50.

E-mail: svitlana.prydatko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: земельне право, охорона праці в галузі, геодезичні роботи при землеустрої, охорона праці.

Покликання на сайт викладача: