MENU

15.02.2022 рік

IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика»

 

14.02.2022 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

17.01.2022 рік

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

05.01.2021 рік

ІННОВАЦІЙНІ   ПОГЛЯДИ   В   МАЙБУТНЄ

http://agrokoledg.at.ua/avatar/documents/conferencii/1.jpg

http://agrokoledg.at.ua/avatar/documents/conferencii/2.jpg

 

08.12.2021 рік

  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства»

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації »

 

09.11.2021 рік

   IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти"

 

 

04.10.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО"

 

27.09.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО"

 

20.09.2021 рік

   Міжнародна наукова інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

 

13.09.2021 рік

   Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн в умовах реформування ЗФПО"

 

08.09.2021 рік

  Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

03.09.2021 рік

   Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом" м. Полтава, 9 листопада  2021 року

   Всеукраїнська науково-практична конференція "Новітні педагогічні технології та освітні традиції, перевірені часом"

 

22.06.2021 рік

    Всеукраїнська Серпнева Конференція педагогічних працівників

 

06.07.2021 рік

   Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

14.06.2021 рік

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

07.06.2021 рік

   Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

25.05.2021 рік

   Програма "З електронних засобів та дистанційних технологій навчання" (Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету)

 

20.05.2021 рік

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

13.05.2021 рік

    II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ»

 

12.05.2021 рік

    Х Міжнародна науково-практична конференція пам’яті  академіка Дмитра Олександровича Тхоржевського  «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

11.05.2021 рік

    Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

 

5.05.2021 рік   

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 

    Міжнародне стажування «ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» 20-28 червня 2021 р., Болгарія – Україна

 

27.04.2021 рік

Увага!

    28.04.2021 року о 10 год відбудеться онлайн конференція до Всесвітнього дня охорони праці на платформі Google meet за посиланням https://meet.google.com/lookup/a6vr3qu5yv?authuser=2&hs=179

 

Директор Прилуцького

агротехнічного коледжу                                                П.І. ЧЕРНІКОВ

 

 

21.04.2021 рік

    Освітня кар’єрна конференція для студентів «UGEN Challenge Agro»

  Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

20.04.2021 рік

    Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 22.1/10-873 «Про проведення VII-го конкурсу наукових статей «Мистецтво жити разом – 2021»

 

12.04.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педаго-гічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених "ІННОВАЦІЙНІ ПОГЛЯДИ У МАЙБУТНЄ - 2021"

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТ-СЬКОЇ НАУКИ"

 

08.04.2021 рік

   Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

23.03.2021 рік

Шановні колеги!

    На базі комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" Вінницької обласної ради буде проведена Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України".

    До участі у конференції запрошуються директори, заступники директорів, науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти (дистанційно).

    Дата проведення - 20 квітня 2021 р., початок - 10:00 .

    Заявки для участі надсилати до оргкомітету конференції.

    Контактні особи оргкомітету: Ївженко Юрій Васильович (Інститут модернізації змісту освіти) - (044)248-24-68, (093)801-47-24, metody@ukr.net; Мороз Майя Олександрівна (Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського") - (096)319-43-07, morozmaja@i.ua.

 

Директор Прилуцького

агротехнічного коледжу                                                          П.І. ЧЕРНІКОВ

 

18.03.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 

17.03.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція "ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБА-ЛІЗАЦІЇ"

V Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ ПАРТ-НЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"

Програма підвищення кваліфікації з інноваційної педагогічної діяльності

 

10.03.2021 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

18.02.2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для школярів, студентів і викладачів закладів освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:  РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

16.02.2021 рік

ІХ науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ»

 

12.02.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБА-ЛІЗАЦІЇ»

 

11.02.2021 рік

ХХVІ Міжнародна науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ"

Керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти про проведення фотоконкурсу-виставки на тему:«Пульс сучасності»

І Всеукраїнська науково-практична конференція «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ»

IV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

Онлайн-засідання Школи молодого лідера на тему: «Кращі практики реалізації міжнародної співпраці студентського самоврядування»

Програма проведення онлайн-засідання Школи молодого лідера «Кращі практики реалізації міжнародної співпраці студентського самоврядування»

 

10.02.2021 рік

І Всеукраїнська науково-практична конференція «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ»

 

9.02.2021 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ».

 

28.01.2021 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

27.01.2021 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЦИФРОВА ОСВІТА В ПРИРОДНИЧИХ УНІВЕРСИТЕТАХ»

Додаток до конференції

 

15.01.2021 рік

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕР-СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»