MENU

ПЕРЕЛІК ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ У ПРИЛУЦЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

Укладачі:

  1. Черніков П.І., директор коледжу;
  2. Дронь В.В., заступник директора з навчальної роботи;
  3. Жукова С.Г., заступник директора з виховної роботи;
  4. Попенко В.І., заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
  5. Науменко Н.М., завідувач навчально-виробничої практики;
  6. Каїка Н.Г., методист коледжу;
  7. Легошина О.Л., завідувачка відділення «Землевпорядкування, будівництва та економіки»;
  8. Тітунова В.В., завідувачка відділення «Газопостачання та заочно-дистанційної освіти»;
  9. Фокіна Т.О., завідувачка відділення «Електричної та комп’ютерної інженерії».
  10. Студентська рада коледжу.

 

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

 

2. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

3. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

4. ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

5. ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

6. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

7. ПОЛОЖЕННЯ про відділення

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

8. ПОЛОЖЕННЯ про практичне навчання

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №50 від 30 червня 2021 року)

 

 

9. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

10. ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

 

11. ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

12. ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

13. ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

14. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок відпрацювання пропущених занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

   16. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень та покращення якості освіти

   (введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

17. ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

18. ПОЛОЖЕННЯ про призначення та виплату стипендії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

19. ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів щодо якісного засвоєнню навчальних дисциплін

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

20. ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проект)

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

21. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист дипломних проектів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

22. ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

 

23. ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси 

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

 

24. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

25. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

26. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників, циклових комісій                                                                         (введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

 

27. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

28. ПОЛОЖЕННЯ про участь у конференціях викладачів та студентів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

29. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та проведення відкритого заняття

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

30. ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

31. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

32. ПОЛОЖЕННЯ про проведення олімпіад (конкурсів) з предметів (дисциплін)

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

33. ПОЛОЖЕННЯ про бібліотечно-інформаційний центр

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

34.  ПОЛОЖЕННЯ про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

35. ПОЛОЖЕННЯ про творчу групу в системі науково-методичної роботи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

36. ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого викладача

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

37. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

38. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання педагогічних працівників навчального закладу

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

39. ПОЛОЖЕННЯ про куратора групи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

40. ПОЛОЖЕННЯ про методичне об'єднання кураторів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

41. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

42. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць об'єктів навчально-виробничого призначання

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

43. ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

 

44. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у період карантину у зв,язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID 19      (введено в дію згідно протоколу №5 від 29 липня 2020 року)

 

45. ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

46. ІНСТРУКЦІЯ з ведення індивідуального плану роботи викладача

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

47. ПОЛОЖЕННЯ про тимчасове дистанційне навчання студентів

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

48. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність 

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

49. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

50. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою 

(введено в дію наказом №6 від 20 травня 2022 року)

 

51. ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію

(введено в дію наказом №38 від 20 травня 2022 року)

 

52. ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

 

    53. ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт 

(введено в дію наказом №89 від 30 грудня 2020 року)

 

54. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

(введено в дію наказом №11 від 3 лютого 2021 року)

 

  55. ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

       (введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

56. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

57. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

58. ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі, обліку документів про освіту

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

59. ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності коледжу

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

60. ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

 

61. ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або у інформальній освіті

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)