MENU
                         
  ВІДДІЛЕННЯ "ЕЛЕКТРИЧНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"
 
                     
http://agrokoledg.at.ua/avatar/foto/fokina_t.o-300kh400.jpgФокіна
Тетяна
Олександрівна 
 
завідувачка відділення,
спеціаліст вищої кваліфікацфійної категорії,
старший викладач
 
 
 
 
 
 
 
            Засноване в 1960 році на базі Прилуцького гідромеліоративного технікуму. За цей період підготовлено 13425 спеціалістів техніків-електриків, які працюють в різних галузях народного господарства як України, так і далеко за її межами. 

        Спеціальність техніка-електрика має широкий спектр застосування. Завдяки цьому багато наших випускників працюють на різних посадах – від працівника енергетичної служби до керівника. 

         Всі викладачі відділення ведуть кропітку роботу по підготовці висококваліфікованих спеціалістів, формують у них активну життєву позицію, почуття національної свідомості.    
      Велика робота на відділенні ведеться по зміцненню навчально-матеріальної бази. У 2000 році спільними зусиллями коледжу та дирекції Прилуцького РЕМу облаштований навчальний полігон, який дає можливість студентам отримати необхідні практичні навички роботи в електроустановках, а працівникам Прилуцького РЕМу проводити навчання та тренування свого технічного персоналу. 
      Добрі стосунки склалися між відділенням електрифікації та організаціями Південних високовольтних мереж і Прилуцького РЕМ, адже на цих підприємствах студенти мають можливість пройти виробничу та переддипломну практики, а також отримати робочі місця. Вже традиційними стали святкування Дня енергетика із запрошенням представників цих організації, які щедро діляться своїм досвідом з майбутніми спеціалістами енергетичної галузі, докладають зусиль у формуванні професійних якостей молодшого спеціаліста. 
    Відділення "Електрична та комп'ютерна інженерія"  впевнено крокує у майбутнє,  адже енергетика є основною складовою паливно-енергетичного комплексу України і має величезне стратегічне значення для економіки та безпеки нашої держави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        Розвиток комп'ютерних технологій — вимога сьогодення, а тому потреба зростає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Відділення функціонує з 2012 року. Сьогодні комп’ютери відіграють важливу роль практично у всіх аспектах повсякденного життя: державному управлінні, банківській справі та фінансах, освіті, транспорті, індустрії  розваг, медицині, сільському господарстві, юриспруденції тощо. Невпинно зростають кількість, розміри та сфери застосування комп’ютерних програм. Сотні мільярдів доларів витрачається на розробку програмного забезпечення, і від їх ефективного використання залежать якість життя як окремої  людини, так і всієї країни в цілому. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя визначено як один з пріоритетних напрямів державної політики. Реалізація таких завдань вимагає підготовки відповідних фахівців для роботи з сучасними інформаційними технологіями.